top of page
Archi House je biro za projektovanje i inženjering osnovan 2008. godine u Pančevu i bavi se projektovanjem svih vrsta objekata, a sve prema zahtevima investitora. Veliko iskustvo posedujemo u projektovanju višeporodičnih objekata. U dosadašnjoj praksi ukupno je projektovano više od 200 stanova za brojne investitore iz zemlje i iz regiona. Uspešno sarađujemo sa velikim brojem biroa koji se bave drugim aspektima izrade projekta poput proračuna konstrukcije i instalacija, te možemo zajednički da nastupamo na izradi velikih i komplikovanih rešenja. Rad se zasniva isključivo na projektovanju u 3D programima, stoga uvek postoji mogućnost izrade 3D vizualizacije objekata kao i izrada 3D video animacije.

O NAMA

  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page